Czarna Lista Ekologii

ZGŁOŚ ŁAMANIE PROCEDUR I PRAWA, NADUŻYCIA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, NIEPRAWIDŁOWE PRZETARGI I POSTĘPOWANIA.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania bezprawnych – Waszym zdaniem – blokad inwestycji, nieuprawnionych działań urzędników i urzędów oraz organizacji ekologicznych, a także przedsiębiorstw. Chcemy stworzyć bazę problemów dotyczących inwestycji, dokonywać ich analizy, a także, w miarę możliwości, przyczyniać się do rozwiązywania zaistniałych problemów.

Jako organizacja społeczna, dbająca o trwały rozwój chcemy stać na straży zarówno ochrony środowiska, jak też praw inwestorów oraz społeczności lokalnych do rozwoju. Wielokrotnie blokowanie inwestycji i brak poszanowania woli społeczności lokalnych jest łamaniem prawa, brakiem kompetencji lub dyktatem grup nacisku i zwykłych „ekoterrorystów”.

Wierzymy, że wspólnie z Państwem, naszymi partnerami, a przede wszystkim dysponując informacjami będziemy skutecznie strzec zarówno zasobów środowiska naturalnego jak też dbać o niezaprzeczalne prawa obywateli do rozwoju i dysponowania własnością.

Zwracamy się do Państwa prośbą o współpracę poprzez zgaszenie naruszeń prawa, blokowania inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkalnego, ale też inwestycji które powstały z naruszeniem prawa ze strony inwestorów. Liczymy, że będziecie informować nas o pomijaniu Was – właścicieli nieruchomości i inwestorów – w procesie konsultacji społecznych w procesie ustanawiania nowych zakazów i nakazów środowiskowych. Macie nie tylko obowiązek przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony przyrody, ale też macie prawo nie zgadzać się na takie wymogi, którym sami nie będziecie w stanie sprostać.

Total Page Visits: 5298 - Today Page Visits: 2