Fundacja uczestniczy w tworzeniu białej księgi infrastruktury

Na mocy umowy z dnia 21.08.2013 zawartej pomiędzy Fundacją Ecoprobono, a Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. został opracowany rozdział Białej Księgi Infrastruktury, który wskazuje na przyczyny blokad inwestycji i wskazuje rozwiązania patowej obecnie sytuacji. 

Biała Księga Infrastruktury zostanie zaprezentowana podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej w dniu 17 października 2013 r.

Porozumienie o współpracy z „TOR”

Fundacja podpisała w dniu 18 czerwca 2013 roku list intencyjny z Zespołem Doradców Gospodarczych „TOR sp. z o.o.”

Porozumienie reguluje zasady współpracy między stronami w zakresie kwestii środowiskowych, dbałości o zrównoważony rozwój, analizy stanu prawa w zakresie ochrony środowiska i sytuacji inwertorów. Pierwszym krokiem w realizacji postanowień umowy było rozpoczęcie prac nad Białą Księgą Infrastruktury.