Fundacja uczestniczy w postępowaniu przed WSA w sprawie planowanego lotniska regionalnego Województwa Podlaskiego

Fundacja uczestniczy w postępowaniu przed WSA w sprawie planowanego lotniska regionalnego Województwa Podlaskiego Tomas Laurinavicus

Fundacja Ecoprobono uzyskała status uczestnika na prawach strony w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na decyzję nr DOOŚ-oa4230.1.2030.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z dnia 05 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 422/11, w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego Województwa Podlaskiego.

Fundacja stwierdziła liczne nieprawidłowości decyzji GDOŚ i złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niniejsza skarga w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 422/11 przekazana została wraz z aktami do Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 26 lipca 2013 r.