Porozumienie współpracy z TOR

Porozumienie współpracy z TOR Alvaro A. Novo

Fundacja podpisała w dniu 18 czerwca 2013 roku list intencyjny z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

Porozumienie reguluje zasady współpracy między stronami w zakresie kwestii środowiskowych, dbałości o zrównoważony rozwój, analizy stanu prawa w zakresie ochrony środowiska i sytuacji inwertorów. Pierwszym krokiem w realizacji postanowień umowy było rozpoczęcie prac nad Białą Księgą Infrastruktury.