Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono zakończyła cykl szkoleń

Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono zakończyła cykl szkoleń z zakresu przygotowania osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, rolników oraz ich domowników do pracy w zielonych miejscach pracy w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyką szkoleń było tworzenie zielonych miejsc pracy w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dziękujemy za owocną współpracę naszym liderom i partnerom projektu: Towarzystwu Amicus, Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski i Fundacji Orzeł z Białegostoku, Wyższej Szkole Agrobiznesu z Łomży oraz NABU z Niemiec.